Yırtıcı Etoburların Araştırılması ve Takibi

Bozayılar, kurtlar ve vaşaklar, doğadaki besin piramidinin en üstündeki türler. Onların varlığı ve sağlıklı olmaları, ormandaki diğer canlılar üzerinde etkili ve dolayısıyla ormanın genel sağlığı için çok önemli.
KuzeyDoğa Derneği, memeli hayvanlar ile ilgili bilimsel çalışmalarını bu türler üzerinde yoğunlaşarak yürütüyor.
Biz insanların kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için sağlıklı bir çevreye, doğal alanların korunmasına ihtiyacı var.
Doğal alanlarımızın sağlığı ve devamlılığı ise, bu alanlarda yaşayan irili ufaklı tüm canlıların katkısı ile sağlanıyor. Yaban hayatın canlılarını korumak, doğadaki dengenin devamlılığı ve kaliteli bir insan yaşamı için bir gereklilik.
Yaban hayvanlarını korumak ve durumlarını iyileştirmek için ilk adım; onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, yaşamsal ihtiyaçlarını anlamaktır.
Derneğimiz 2006 yılından bu yana Sarıkamış Ormanları’ndaki biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması ve korunması için çalışmakta.
Bozayı, kurt, vaşak yakalama (uydu takip cihazı takma) ve takip faaliyetleri ile beraber, fotokapan ve videokapanlarla görüntüleme çalışmaları da bir arada yürütülüyor. Elde edilen verilerin analizleri, doğa koruma çalışmaları için bilimsel dayanak sağlıyor.

Kars-Sarıkamış ormanında biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik çalışmamız, ilk olarak 2006 yılında Sarıkamış Ormanları’na fotokapanların yerleştirilmesi ile başladı.
2011 yılında yaban hayvanı yakalama ve vericili tasmalarla takip çalışması da hayata geçirildi. Günümüzde de devam etmekte olan proje ile bozayıları, kurtları ve vaşakları yakalayıp uydu vericili tasmalarla takip ediyoruz.
Bir veya iki yıl sonra otomatik olarak düşmesi için ayarlanan tasmalar sayesinde, bu hayvanların yaşam alanları ve mevsimsel davranışları hakkında bilgi sahibi oluyoruz.
Genetik çeşitlilikleri ve beslenmeleri hakkında bilgi sahibi olmak için alınan örnekler laboratuvar çalışmaları ile inceleniyor.
Elde ettiğimiz verilerin analiz sonuçları bizlere doğa koruma çalışmaları için bilimsel dayanak sağlıyor.