Tamamlanmış Projeler

BİTKİLER

Faydalı Bitkiler (Etnobotani) Projesi

Etnoloji (kültür bilim) ve botani (bitki bilim) kelimelerinden oluşan etnobotani bilimi, bir bölgeye has bitkilerin o yöre halkı tarafından kullanım amaçlarını belirleme amacını taşır.

KuzeyDoğa Derneği tarafından,

  • Bölge öğrencilerine etnobotanik araştırma tekniklerini öğretmek ve konuyu sevdirmek
  • Halkın çeşitli amaçlarla kullandığı bitkileri belirlemek

amacıyla mayıs-haziran 2006’da bölgedeki köyler ziyaret edilip bitkilerin kullanımı hakkında 500’den fazla anket yapıldı ve 83 türden 1300’ün üzerinde bitki örneği toplandı.

Bitki Çizim Kursu

Zooloji (hayvan bilim), botanik (bitki bilim) ve entomoloji (böcek bilim) gibi bilim dalları ile kuş gözlemciliği, böcek koleksiyonculuğu, doğa turizmi ve bitki fotoğrafçılığı gibi doğadaki birçok faaliyet için en büyük ihtiyaç, bu canlıların tanınmasını mümkün kılan arazi rehberleridir. Bu canlılarla ilgili bilgilerden ve resimlerden oluşan bu rehberler olmadan bu canlıları teşhis edebilmek ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek mümkün değildir. Birçok canlı türünün %100 tanımlanmasını mümkün kılacak kalitede fotoğraf çekmek çok zor hatta imkânsız olduğundan, bu rehberlerde çoğunlukla profesyonel çizimler kullanılır. Teknik canlı çizimi (illustrasyonu) ABD ve Avrupa gibi ülkelerde sanatın önemli bir dalıdır ve sanat fakültelerinde bu konuda gerekli eğitim verilir.

KuzeyDoğa Derneği olarak 2006 yılında başlattığımız bitki çizim kurslarını 2009 yılı temmuz ayı ile birlikte sonlandırdık. Bu süre içerinde Türkiye’nin çeşitli il ve üniversitelerinden 50 kişiye bitki çizimi öğretilerek, Türkiye’de sadece 3 uzmanı bulunan bu alandaki eksikliğin giderilmesi için başarılı bir çalışma yapılmıştır. 2006 yılından bugüne kadar Kars’ta yetişen yaygın, nadir ya da endemik (yöreye özgü) bitkilerden oluşan 146 türden 158 adet bitki illüstre edilerek KuzeyDoğa Derneği tarafından bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Bu çizilen bitkiler arasındaki Allium czelghauricum (Endemik) bitkisi, 100 yıl sonra ülkemizde tekrar bulunmuş ve illüstre edilmiştir.

REHABİLİTASYON

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

Türkiye’de her yıl binlerce yabani hayvan çeşitli nedenlerden dolayı tedavi ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Yabani hayvanların tedavi ve bakımlarının yürütüleceği bir merkez bulunmaması sonucu bu hayvanlara yetkisiz ve bilgisiz insanlar müdahale etmeye çalışmakta, bunun sonucunda hayvanlar yarardan çok zarar görmektedir. Bu yanlış müdahaleler sonucu hayvanın iyileşme ihtimali ya azalmakta ya da tamamen ortadan kalkmaktadır.

Bu nedenle Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, 29.09.2011 tarihinde Tarım ve Orman İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Kuzey Doğa Derneği tarafından imzalanan protokol ile Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde resmi olarak kurulmuştur. Kafkas Üniversitesi, Türkiye’de bir üniversiteye bağlı olarak kurulan bir yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezini yürütmekte olan ilk üniversitedir.