Doğa Turizmi

KuzeyDoğa Derneği doğa koruma faaliyetlerini, insanların da doğanın korunmasından en az yaban hayat kadar fayda sağladıkları hak temelli bir anlayışı benimseyerek planlar.

Bunun için de bölgede doğa turizmi/ekoturizm faaliyetlerinin, özellikle kuş ve yaban hayatı gözlem turizminin geliştirilmesi odaklı çalışmalar yürütür.

Tanıtım ve eko-turizm faaliyetlerinden yöre halkına gelen gelir ile yerel sahiplenme yaratmak suretiyle, bölgedeki doğal alanların, yaban hayvanlarının, bitki örtüsünün yerel halk ve yerel yönetimle iş birliği içerisinde etkili bir şekilde korunması hedeflenmektedir.

Doğa turizmi ya da eko-turizm dünyada turizmin en hızla büyüyen alt sektörüdür. Ekoturizm doğayı koruyan ve yerel halkın refahını gözeten bir turizm çeşididir. Doğu Anadolu Bölgesi doğa açısından çok zengin olmasına karşın, özellikle bu bölgede doğa turizmi eğitimi ve tanıtımı çok az olduğundan bölgenin bu konudaki büyük potansiyeli değerlendirilememektedir.

Fotoğraf: Doğa turizmi hakkında bilgilendirme eğitimi

Oysa Türkiye bu konuda en ileri ve en çok gelir kazanan ülkelerden biri olma potansiyeline sahiptir. Doğal ve kültürel tahribatın önüne geçen ve kişi başına, normal turizmden çok daha fazla gelir getiren eko-turizm Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin ve Ağrı gibi ekonomik açıdan yoksul ama doğal zenginliği fazla olan illerimiz için önemli bir alternatif gelir kaynağı olabilir. Kuyucuk Gölü ve Sarıkamış köylerinde pilot olarak başlattığımız bu proje ile bölgenin doğal zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmayı ve bu yolla sürdürülebilir eko-turizm faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz.